Wolradio
4 - 1 vote[s]

Online Christian Radio. We are just few young Christians that received from God a word that we should start this project. An Christian Online Radio.

Wolradio это онлайн христианское радио, мы всего лишь несколько молодых христиан, которые получили от Бога слово, что мы должны начать этот проект.

Մենք ընդամենը մի քանի երիտասարդ քրիստոնյաներ ենք, որոնք ստացել են Աստծուց խոսք, որ մենք պետք է սկսենք քրիստոնեական օնլայն ռադիո։

If the player above doesn’t start correctly you might want to reload the page. Looking for a free radio player for your web site? Read how to add any online radio station to a web page using HTML only!

Posted in Religious Radio Stations

Tagged In Christian Online Radio

Related Listings

Parole Delivrance

New York, NY, United States

Paroledelivrance, Inc. is a not-for-profit, religious corporation as defined under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, located in New York, USA. Paroledelivrance is a multifaceted, soul-winning ministry committed to proclaiming the Gospel including the Three Angels’ Messages of Revelation 14. Read more…

Tagged In Radio and religious